> Folk Music > Records > Folk Music of Yugoslavia

Folk Music of Yugoslavia

Folk Music of Yugoslavia (Topic 12TS224)

Folk Music of Yugoslavia
(Croatia, Bosnia-Hercegovina, Serbia and Macedonia)
Various Artists

Topic Records 12TS224 (LP, UK, 1973)
Topic Records TSCD906 (LP, UK, 1994)

Folk Music of Yugoslavia (Topic TSCD906)

Collected and edited by Wolf Dietrich

Musicians

Lazar Ostojić (30): bagpipes [1];
Vjeko Plišić (61), Mate Brusić (64): vocals [2];
Martin Hercegovac (34): flute [3];
Joso Babić (46), Joso Bilandžić (46): vocals [4];
Soko Lekić (50): bagpipes [6];
Niko Martinović (45): fiddle arrangement [7];
Sajma Sundo (36): vocals [8];
Božo Prkačin (45): vocals, gusle [9];
Emina Mekić (31), Bejda Ferhatović (50): vocals [10];
Izeta Voloder (18), Zahida Džeko (18): vocals [11];
Bosko Jovanović (15): flute [12];
Razija Kokalovića (15): vocals [13-14];
Fadila Radževička (15): vocals [14];
Vlado Robanovski (38): clarinet [15, 20-21];
Nikola Robanovski (35): violin [15, 20-21];
Sandre Kulušovski (62): flute [16, 18];
Ilija Poljakot (47): bagpipes [17, 19]

Tracks

Side 1

Croatia

 1. Seljačko instrumental improvisation (1.55)
 2. Ive kosi za kućun livadu diaphonic song (2.29)
 3. Čobansko iz kijeva instrumental improvisation (1.29)
 4. Ojkanje diaphonic song (0.40)
 5. Oikanje (Crne oći) diaphonic song (0.44)
 6. Čobansko instrumental improvisation (2,20)
 7. Lindo dance (3.01)

Bosnia-Hercegovina

 1. Aj, sane zaspala dilber sajma lyrical song (sevdalinka) (1.16)
 2. Vino piju tri dobra junaka epic song (2.08)
 3. Gorom jaše kićeni svatori tepsija song (3.36)
 4. Treperljika Trepetala tepsija song (1.42)

Side 2

Serbia

 1. Kolo moravac dance (1.24)
 2. Ushtili sabale me bahtace gipsy song (1.02)
 3. Sima banka najmaduj gipsy song (0.20)

Macedonia

 1. Beranča dance (2.29)
 2. Adana oro dance (1.26)
 3. Zaramo dance (2.32)
 4. Zaramo dance (1.30)
 5. Bagpipe Melody from Ohrid instrumental improvisation (3.42)
 6. Prespansko oro dance (3.00)
 7. Tsamiko dance (3.57)