> Folk Music > Records > Sian: Sian

Sian

Sian: Sian (Sian SIAN001)

Sian
Sian

Sian SIAN001 (CD, UK, 6 March 2020)

Produced by Donald Shaw;
Arranged by Sian and Innes White;
Recorded and mixed by lain Hutchison at GloWorm Recording;
Mastered by Peter Beckmann at TechnologyWorks Mastering;
Additional recording by Euan Burton;
Album artwork by Sandra Kennedy;
Graphic design by Scott Macleod

Folking.com review by Bill Golembeski

Musicians

Eilidh Cormack, Ellen MacDonald, Ceitlin Lilidh: vocals;
Innes White: guitar, mandolin, vocals;
Signy Jakobsdottir: percussion;
Charlie Stewart: fiddle, double bass;
Donald Shaw: accordion, piano, harmonium

Tracks

Song lyrics

 1. A-nochd a’ Chiad Oidhche ’n Fhoghair (3.00)
 2. Ach a Dhòmhnaill Òig Ghaolaich (3.52)
 3. Na Gamhna Geala (3.29)
 4. Tha ’n Crodh Laoigh Air Aodann Corrabheinn (1.55)
 5. Chan Eil Mi Gun Nì Air M’ Aire (3.30)
 6. Bha Mo Leannan Ann (4.04)
 7. Thàinig an Gille Dubh Raoir don Bhaile Seo (3.19)
 8. Bi Falbh on Uinneig (3.39)
 9. An t-Seann Chladh Thall (3.29)
 10. Teann Null, Fuirich Thall (3.51)
 11. Air Fàir an Là (3.33)
 12. Sheòl am Bàta (5.06)

> Folk Music > Records > Sian

Other records with Sian

Niteworks: Air Fàir an Là (Comann CM002) Niteworks, Air Fàir an Là, CD, Comann CM002, 2018

Niteworks: A’ Ghrian (Comann CM006) Niteworks, A’ Ghrian, CD, Comann CM006, 2022