> Folk Music > Records > Björn Ståbi, Pers Hans, Kalle Almlöf: Tre Spelmän

Björn Ståbi, Pers Hans, Kalle Almlöf: Tre Spelmän

Björn Ståbi, Pers Hans, Kalle Almlöf: Tre Spelmän (Sonet SLP-2066)

Tre Spelmän
Björn Ståbi, Pers Hans, Kalle Almlöf

Sonet SLP-2066 (LP, Sweden, 1977)

Three Swedish Fiddlers
Björn Ståbi, Pers Hans, Kalle Almlöf

Shanachie Records 21001 (CD, USA, 1991)

Björn Ståbi, Pers Hans, Kalle Almlöf: Three Swedish Fiddlers (Sonet SLP-2066)

Produced by Björn Ståbi;
Digital mastering by Robert Vosglen, CMS Digital, California;
Sleeve design and hand lettering by Anita Karl

Musicians

Björn Ståbi, fiddle;
Pers Hans, fiddle [2-3, 6-7, 9, 12-13, 15, 18-19];
Kalle Almlöf, fiddle [1, 4-5, 8, 10-11, 14, 16-17]

Tracks

Sonet LP Side 1

 1. Brudlåt från Öje, efter Lina Löf (1.27)
 2. Polska från Bingsjö (1.51)
 3. Polska från Rättvik, efter Pers Erik (1.40)
 4. Vals från Orsa, efter Gössa Anders (3.02)
 5. Polska från Transtrand, efter Omas Per (1.28)
 6. Brudpolska, efter Blank Anders (2.06)
 7. Polska från Rättvik, efter Pers Erik (2.06)
 8. Vals från Transtrand (2.23)
 9. Höök Olles Storpolska, från Rättvik (2.58)

Sonet LP Side 2

 1. Springlek från Malung, efter Troskari Erik (1.49)
 2. Polska från Malung, efter Haga Olle (1.30)
 3. Vals från Rättvik, efter Karl Werkmäster (2.00)
 4. Polska från Rättvik, efter Höök Olof (1.59)
 5. Brudmarsch från Älvdalen, efter Ekors Anders (1.34)
 6. Frisells Sturpolska, från Mockfjärd (2.38)
 7. Springlek från Transtrand, efter Omas Per (1.31)
 8. Marsch från Western Dalarna, efter Kalle Almlöf (1.59)
 9. Polska från Ore, efter Timas Hans (2.09)
 10. Gånglåt efter Skommarfar, Leksand (1.53)

Shanachie CD

 1. Bridal Tune From Öje, After Lina Löf (1.27)
 2. Polska From Bingsjö (1.51)
 3. Polska From Rättvik, After Pers Erik (1.40)
 4. Waltz From Orsa, After Gössa Anders (3.02)
 5. Polska From Transtrand, After Omas Per (1.28)
 6. Bridal Polska, After Blank Anders (2.06)
 7. Polska From Rättvik, After Pers Erik (2.06)
 8. Waltz From Transtrand (2.23)
 9. “Höök Olle’s Great Polska”, From Rättvik (2.58)
 10. Springlek From Malung, After Troskari Erik (1.49)
 11. Polska From Malung, After Haga Olle (1.30)
 12. Waltz From Rättvik, After Karl Werkmäster (2.00)
 13. Polska From Rättvik, After Höök Olof (1.59)
 14. Bridal March From Älvdalen, After Ekors Anders (1.34)
 15. “Frisell’s Great Polska”, From Mockfjärd (2.38)
 16. Springlek From Transtrand, After Omas Per (1.31)
 17. March From Western Dalarna, After Kalle Almlöf (1.59)
 18. Polska From Ore, After Timas Hans (2.09)
 19. Walking-Tune, After Skommarfar, Leksand (1.53)