> Folk Music > Songs > Bonnie Hielan Laddie

Bonnie Hielan Laddie

[ Roud V22384 ; Robert Tannahill]

Jim Malcolm sang Bonnie Hielan Laddie in 2010 on the Brechin All anthology The Complete Songs of Robert Tannahill Volume II.

Lyrics

Jim Malcolm sings Bonnie Hielan Laddie

Will ye gang tae Inverness,
   Bonnie laddie, Hielan laddie?
There ye’ll see the Hielan dress,
   Bonnie laddie, Hielan laddie

Philabeg and bunnet blue,
   Bonnie Laddie Hielan laddie
For the lad that wears the trew,
   Bonnie laddie, Hielan laddie

Geordie sits in Chairlie’s chair,
   Bonnie laddie, Hielan laddie
Had I will he’d no sit there
   Bonnie laddie, Hielan laddie

Ne’er reflec on sorrows past,
   Bonnie laddie, Hielan laddie
Chairlie will be king at last,
   Bonnie laddie, Hielan laddie

An, tho noo oor sky may lower
   Bonnie laddie, Hielan laddie
It’s only like an April shooer
   Bonnie laddie, Hielan laddie

Time an tide cam roon tae aa,
   Bonnie laddie, Hielan laddie
An upstart pride will get a fa
   Bonnie laddie, Hielan laddie

Keep up your hert for Chairlie’s fecht,
   Bonnie laddie, Hielan laddie
An come what may, ye’ve done whit’s recht,
   Bonnie laddie, Hielan laddie